Weboldalszabályok

I. MEGHATÁROZÁSOK
1. SZOLGÁLTATÓ (IGAZGATÓ) – MASZYNERIA korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Jelenia Góra, ul. Wita Stwosza 18/13, 58-560 Jelenia Góra, NIP: PL 6112729459, REGON: 022075765, KRS: 0000451107.
2. SZABÁLYOK – a MASZYNERIA.PL. Ezen előírása.
3. FELHASZNÁLÓ – a szolgáltatás igénybevevője, aki: vállalkozást irányító felnőtt természetes személy, jogi személy vagy szervezeti egység, amely hozzájárult a SZABÁLYOK tartalmához, aki szintén vállalkozó a művészet értelmében. A polgári törvénykönyv 431. cikke.
4. MASZYNERIA.PL – A SZOLGÁLTATÓ online apróhirdetéseinek weblapja, a következő címen: www.maszyneria.pl
5. SZOLGÁLTATÁS – elektronikus szolgáltatás, amelyet a SZOLGÁLTATÓ nyújt a felhasználónak a MASZYNERIA.PL
6 használatával. TERMÉK – mozgatható cikk, amelynek eladását a MASZYNERIA.PL webhelyen jelentették be.
7. ELADÓ – a TERMÉK tulajdonosa.
8. A VÁSÁRLÓ – A FELHASZNÁLÓ Eladási megállapodást köt az eladóval.
9. ELADÁSI MEGÁLLAPODÁS – TERMÉK értékesítési megállapodás, amelyet a vásárló és az eladó ad meg.
10. HÍRLEVÉL – egy szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ingyenes információt kapjon a SZOLGÁLTATÓtól a FELHASZNÁLÓ által megadott e-mail címre.
11. ENGEDÉLY – licencszerződés a szerzői jogokról és a szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény 5. fejezetének értelmében (24. számú törvény, 83. tétel).
12. HIRDETÉS – természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység vállalkozó, aki megrendel egy hirdetést (a SZOLGÁLTATÓ által biztosított formában) a MASZYNERIA.PL-en vagy a MASZYNERIA.PL-en hirdetési helyet foglal el, függetlenül attól, hogy saját nevében vagy a vagy harmadik felek számára.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A MASZYNERIA.PL használatának megkezdése előtt a FELHASZNÁLÓKnak el kell olvasniuk a FELTÉTELEKET és a FELTÉTELEKET, és el kell fogadniuk a feltételeket.
2. A MASZYNERIA.PL ajánlatának csak azok a FELHASZNÁLÓK szólnak, akik nem az 1. cikk értelmében vett fogyasztók. A polgári törvénykönyv 221. cikke, különösen a vállalkozók és intézmények.
3. A közvetlenül a MASZYNERIA.PL-hez küldött üzeneteket lengyel vagy angol nyelven kell elküldeni, amelyre szintén válasz van.
4. A MASZYNERIA.PL-ben használt összes kereskedelmi név, TERMÉKEK, cégek neve és logói a tulajdonosokhoz tartoznak, és az azonosítás céljából használják őket. Lehet, hogy bejegyzett védjegyek. A MASZYNERIA.PL-ben bemutatott összes anyag, leírás és fénykép tájékoztató jellegű.

III. A SZOLGÁLTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSA ÉS HATÁLYA
1. SZOLGÁLTATÁSOK ingyen:
1.1. hirdetések megtekintése,
1.2. ingyenes információ fogadása hírlevél formájában,
2. A SZOLGÁLTATÓ hirdetéseket tehet a MASZYNERIA.PL-en, amelyek összekapcsolódhatnak a reklámok tartalmával.
2.1 A reklám tartalmáért a hirdető felel, aki köteles gondoskodni arról, hogy a reklámok leíró tartalma összhangban álljon a tényekkel. A hirdetés tartalmát a valóságnak megfelelő módon, tisztességesen és teljes módon kell elkészítenie, és nem vezetheti félre a FELHASZNÁLÓKAT, különösen az anyag vagy a tulajdonságok szempontjából. a MASZYNERIA.PL oldalain található hirdetések mellett, a HIRDETŐ vállalja, hogy felszabadítja a SZOLGÁLTATÓT e követelések alól.
2.3. A reklámügynökségek és más üzleti szervezetek, amelyek közvetítésként hirdetnek a reklámozás során, ügyfeleik nevében és érdekében járnak el, egyetemlegesen felelnek az általuk képviselt szervezetekkel a SZOLGÁLTATÓNAK való követelések időben történő kifizetéséért a MASZYNERIA.PL weboldalon hirdetések elhelyezéséért. />2.4. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy megtagadja a jogellenes vagy harmadik felek jogait sértő hirdetések vagy hirdetmények közzétételét, amelyekre vonatkozóan alaposan félnek az ilyen meg nem felelés vagy megsértés.

IV. A SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐDÉSÉNEK SZERZŐDÉSÉNEK ÉS KÖVETKEZTETÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. A szerződéskötési időszak:
1.2. a HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁSA határozatlan időre szól.
2. A SZOLGÁLTATÓ IKT-rendszerével való együttműködéshez szükséges műszaki követelmények:
2.1. Internet hozzáféréssel rendelkező számítógép,
2.2. hozzáférés az elektronikus levelekhez,
2.3. webböngésző,
3.4. sütik és Javascript engedélyezése a böngészőben.

V. A SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐDÉSÉNEK SZERZŐDÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. A SZOLGÁLTATÓ indoklás nélkül felmondhatja a folyamatos és határozatlan időre szóló szolgáltatásnyújtási szerződést (pl. NEWSLETTER szolgáltatás stb.). Ebben az esetben a szerződés 7 nappal a lemondási szándéknyilatkozat benyújtásának (felmondási határidő) beérkezésétől számít.
2. A SZOLGÁLTATÓ és a FELHASZNÁLÓ a Felek megállapodásával bármikor felmondhatja a SZOLGÁLTATÁSI megállapodást.

VI. FELHASZNÁLÓI FELELŐSSÉGEK
1. A FELHASZNÁLÓ köteles:
1.1. együttműködés a SZOLGÁLTATÓval a SZOLGÁLTATÁSOK teljesítésében, amennyiben azokat megfelelő módon nyújtják.
1.2. tényleges információk szolgáltatása a SZOLGÁLTATÓNAK, valamint a SZOLGÁLTATÁSOK megfelelő teljesítéséhez szükséges információk biztosítása,
1.3. a törvénynek megfelelő módon jár el, tisztességesen, tiszteletben tartva a harmadik személyek személyes és szellemi tulajdonjogait,

VII. EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁLLALATOK TERMÉKEI
1. A SZOLGÁLTATÓ a saját ajánlatán kívül bemutathatja azon társaságok TERMÉKEIT, amelyekkel együttműködik.
2. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget ezekért a TERMÉKEKért és azok használatáért, és nem vesz részt a panasztételi eljárásban.
3. Az ELADÓ és a vásárló a FELELŐS SZERZŐDÉS FELEI.
4. Az adott ELADÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN részt vevő FELHASZNÁLÓK teljes felelősséget viselnek az ügyletért.

VIII. SZELLEMI TULAJDON
1. A RENDELETEK elfogadásakor a FELHASZNÁLÓ elismeri, hogy a MASZYNERIA.PL-hez kapcsolódó összes szerzői jog és védjegy – a TERMÉKEK kivételével – a SZOLGÁLTATÓhoz tartozik, és jogi védelem alá tartozik, különösen a szerzői jogokról és a szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény ( Törvényszék 24. sz., 83. pont, módosítva).
2. Tilos a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat vagy a MASZYNERIA.PL szolgáltatásait a SZABÁLYOKban meghatározottaktól eltérő célokra felhasználni. A FELHASZNÁLÓ teljes felelõsséggel tartozik a SZOLGÁLTATÓNAK okozott károkért, amelyek a MASZYNERIA.PL cég vagy védjegyeinek a hozzájárulása nélkül történõ használatából származnak. Tilos a MASZYNERIA.PL tartalmának letöltése, használata és feldolgozása, ideértve az internetes robotok vagy más automatikus adatgyűjtő rendszerek használatát is, a SZOLGÁLTATÓ hozzájárulása nélkül.
3. A FELHASZNÁLÓ, az adatok vagy más tartalom elküldésével a MASZYNERIA.PL számára, hozzájárul ahhoz, hogy a SZOLGÁLTATÓ hozzáférjen ehhez az információhoz, és felhatalmazza a SZOLGÁLTATÓT arra, hogy a RENDELET rendelkezéseinek megfelelően használja azt. A MASZYNERIA.PL tartalom elhelyezése, amely a szerzői és szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény értelmében vett mű, azzal jár, hogy a FELHASZNÁLÓ SZOLGÁLTATÓNAK ingyenes LICENCET ad a munka felhasználásához és kezeléséhez. A ENGEDÉLY-nek nincs időbeli vagy területi korlátozása, ezért nem jár le, ha a FELHASZNÁLÓ lemond a MASZYNERIA.PL szolgáltatásainak igénybevételéről. A LICENSE magában foglalja a FELHASZNÁLÓ FELTÉTELE által önkéntesen nyújtott művek másolásának, közzétételének, terjesztésének, módosításának, fordításának és egyéb módon történő felhasználásának jogát a következő felhasználási területeken: a mű nyilvános megjelenítése, megjelenítése, reprodukálása és sugárzása oly módon, hogy korlátlan felhasználói csoport számára hozzáférhető legyen; az általuk választott hely és idő; különösen a SZOLGÁLTATÓnak joga van helyezze el a művet az összes MASZYNERIA.PL oldalra, és mutassa be ezeket a munkákat más FELHASZNÁLÓKHOZ.
4. Fotó, leírás és egyéb tartalom elküldésével a FELHASZNÁLÓ felelős kizárólag a harmadik felek tulajdonosi és kapcsolódó szerzői jogainak és személyes jogainak megsértéséért, és a MASZYNERIA.PL-rel vagy a SZOLGÁLTATÓval szemben e tekintetben fennálló bármilyen követelés vagy igény esetén vállalom, hogy kiadja A SZOLGÁLTATÓNAK a megadott licenc alapján fennálló felelősség alól, és a harmadik fél e jogsértésből eredő igényeinek teljes kielégítéséig.

IX. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ELEKTRONIKAI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN
1. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot a MASZYNERIA.PL ideiglenes letiltására karbantartás céljából.
2. A SZOLGÁLTATÓ felelőssége a kizárólag szándékos kötelességszegés által okozott károkra korlátozódik.
3. A SZOLGÁLTATÓ felelõssége a szokásos következményekre korlátozódik, amelyek a FELHASZNÁLÓ és a SZOLGÁLTATÓ között létrejövõ szerzõdés megkötésének idõpontjában jöhetnek számításba. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a FELHASZNÁLÓ által elszenvedett veszteségekért, valamint a veszteségért.
4. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelõsséget a FELHASZNÁLÓ SZAKSZOLGÁLTATÁSÁNAK jogellenes cselekedeteért.
5. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a FELHASZNÁLÓval elszenvedett károkért, amelyeket az interneten fenyegető fenyegetések okoznak, különösen a FELHASZNÁLÓ rendszerébe való becsapódás, a harmadik felek által átvett jelszavak átvétele, a felhasználó rendszerének vírusokkal való megfertőzése.

X. AZ ELEKTRONIKAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
1. A SZOLGÁLTATÁSOK nyújtásával kapcsolatos panaszt az alábbi elérhetőségi űrlapon lehet benyújtani: http://maszyneria.pl/kontakt.html
2. A panaszt a SZOLGÁLTATÓ megvizsgálja a kézhezvételtől számított 14 napon belül.
3. A SZOLGÁLTATÓ válasza a panaszra a FELHASZNÁLÓ által a panaszban megadott e-mail címre kerül.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A SZOLGÁLTATÓ által a MASZYNERIA.PL tevékenysége keretében megkötött megállapodásokat lengyel nyelven kell megkötni, a Lengyelországban hatályos törvényeknek megfelelően.
2. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot a SZABÁLYOK módosítására. A SZABÁLYOKban végrehajtott módosítások a FELHASZNÁLÓNAK kötelezőek, feltéve, hogy megfelelő módon tájékoztatták a változásokról, és a változásokról szóló értesítés napjától számított 7 napon belül nem szüntette meg az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést.
3. A FELTÉTELEK és FELTÉTELEK nem célja, hogy megsértsék a FELHASZNÁLÓI jogait. A RENDELETEK bármely részének a jogszabályokkal való összeegyeztethetetlensége esetén a SZOLGÁLTATÓ ezt a törvényt alkalmazza a RENDELETEK megtámadott rendelkezése helyett.
4. A SZOLGÁLTATÁSOK nyújtására vonatkozó szerződések végrehajtásával kapcsolatos vitákat először tárgyalások útján rendezik a vita egyezség rendezésének céljából. Ha azonban ez nem lehetséges vagy egyik fél számára sem lenne kielégítő, a vitákat a SZOLGÁLTATÓ székhelye felett illetékes bíróság rendezi (azaz a lengyel bíróság Jelenia Góraban).

KERESKEDELMI FELTÉTELEK A MASZYNERIA SP. Z O.O. ÉS GÉPEK GÉPEK EXPORT-IMPORT

I. Használt kifejezések
1. MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT – a MASZYNERIA.PL Eksport-Import nevű üzleti tevékenység. A Maszyn Henryk Konieczko székhelye Jelenia Góraban található, a Cieplicka utca 149A-ban, és NIP azonosítószámmal van ellátva: 6111473880, REGON 231177580.
2. ELADÓ – a TERMÉK tulajdonosa.
3. A VÁSÁRLÓ – A FELHASZNÁLÓ Eladási megállapodást köt az eladóval.
4. ELADÁSI MEGÁLLAPODÁS – TERMÉK eladási szerződés, amelyet a VÉGZŐ és az ELADÓ kötött.
5. TERMÉK – mozgatható cikk, amelynek eladását a MASZYNERIA.PL weboldalon jelentették be

II. Ajánlat bemutatása
1. A MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT mindent megtesz annak érdekében, hogy a gép leírása tükrözze a bemutatott gép műszaki állapotát. A használt gépek műszaki állapotának leírása azonban szubjektív értékelés, és a vásárlás előtt a vásárlónak személyesen ellenőriznie kell a gép műszaki állapotát.
2. A gépek leírásában megadott műszaki paraméterek megegyeznek az új gépek műszaki és üzemeltetési dokumentációjában előírt paraméterekkel, és eltérhetnek a használt gépek tényleges paramétereitől.
3. A MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT mindig megpróbálja bemutatni az aktuális ajánlatot. Az ajánlat állapota azonban dinamikusan változik, és érkezés előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EXPORT-IMPORT GÉPEN az ajánlat érvényességének megerősítése érdekében.

III. Gépek értékesítésének feltételei
1. A MASZYNERIA EXPORT-IMPORT arra buzdítja a vásárlást érdeklődőket, hogy személyesen ellenőrizzék a gép műszaki állapotát és paramétereit.
2. A gépeket abban a műszaki állapotban értékesítik, amelyben jelenleg vannak, és amelyeket a VÉGZŐ elfogadott.
3. A MASZYNERIA EXPORT-IMPORT nem garantálja a használt gépekre.
4. Üzleti vállalkozásoknak történő eladás esetén – a felek kizárják a MASZYNERIA EKSPORT-IMPORT felelősségét az Art. A polgári törvénykönyv 558. § (1) bekezdése
5. A gép a teljes eladási ár megfizetése után a vevő tulajdonát képezi.

IV. Fogadási feltételek
1. A gépet a teljes eladási ár megfizetése után engedik a vásárlónak.
2. Ha a MASZYNERIA EXPORT-IMPORT rendelkezik dokumentációval egy adott géptípusra, akkor a dokumentáció fénymásolatát adja ki a gépen.
3. A VÁSÁRLÓ személyesen be kell gyűjtenie a vásárolt gépet, vagy írásbeli megrendelést kell küldenie harmadik fél részére az EXPORT-IMPORT GÉP számára.
4. A VÁSÁRLÓ, a GÉP EXPORT-IMPORT-nal konzultálva, meghatározza a gép kézhezvételének dátumát és az autó típusát, amely lehetővé teszi a megfelelő berakodást.
5. A MASZYNERIA EXPORT-IMPORT vállalja, hogy a gépet egy olyan autóba rakodja, amelynek típusa korábban megállapodott.
6. A MASZYNERIA EXPORT-IMPORT felelős a gépért mindaddig, amíg a vevő által biztosított autóra fel nem helyezik.